ECO-MAT
Zapraszam do współpracy i oferuję usługi w zakresie:
- opracowywania kart informacyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- projektowanie instalacji technologicznych do odzysku/recyklingu odpadów;
- wykonywania dokumentacji umożliwiających otrzymanie decyzji na zbieranie/odzysk/recykling odpadów;
- nadzoru inwestorskiego przy budowie i uruchamianiu instalacji do przetwarzania odpadów;
- projektowania instalacji sanitarnych;
- wykonywania inwentaryzacji dendrologicznych wraz z projektem gospodarki drzewostanem.


Posiadam referencje z wyżej wymienionego zakresu.

Aktualnie na stronie prowadzone są prace modernizacyjne. Przepraszamy.
biuro@eco-mat.pl